Khoa học về caramen

Bạn có thể tìm thấy caramen có màu gần như vàng nâu, ngọt, béo hoặc dai, chảy nước hoặc chắc ở mọi hình dạng và...

Hóa học của phản ứng Maillard

Màu sắc của thực phẩm là một chủ đề rất được yêu thích của các nhà hóa học thực phẩm. Các sắc tố màu rất phức...