Phân tử của tuần

Một nhà hóa học huyền thoại đã tạo ra tôi hơn 200 năm trước. Tôi là phân tử nào?

Muoi chevreul e1690422670754
Nhấp vào hình để đọc thêm

Về phân tử của tuần

#PTCT là một tính năng mới của blog sẽ bắt đầu từ 10/08/2020. Nhằm mục đích bổ sung thêm kiến thức cho mọi người về một số hợp chất hóa học xuất hiện trong đời sống hằng ngày dưới dạng thông tin cơ bản.

Hầu hết những phân tử này được tham khảo từ trang ACS.org. Nếu bạn có bất kỳ phân tử nào muốn tham khảo, hãy gợi ý cho chúng tôi bằng cách gửi email về địa chỉ: hoahoclachiase@gmail.com. Xin cảm ơn!