FAQ

Ai đứng sau trang Hóa Học Là Chia Sẻ?

Trang Hóa Học Là Chia Sẻ là một trang web nhằm mục đích xem xét kỹ hơn các hợp chất hóa học mà chúng ta gặp hàng ngày, giải thích chúng rõ hơn và dễ hiểu. Trang web được xây dựng từ năm 2018 và hiện đang trong quá trình xây dựng và định hình nội dung.

Trang web được điều hành một mình bởi tôi, Trần Phước Nguyên. Tôi là một người nghiên cứu tự do về Hóa học và viết nội dung cho trang web trong thời gian rảnh rỗi.

Xin lưu ý: Không có nội dung nào trên trang web này dành cho một giáo trình hóa học cụ thể và không nên cho rằng chúng bao gồm bất kỳ phần nào của nội dung bắt buộc đối với các trình độ cụ thể.

Tôi có thể chia sẻ / sử dụng nội dung trên trang không?

Nếu bạn muốn chia sẻ nội dung của trang web ở nơi khác trực tuyến hoặc sử dụng chúng cho các mục đích khác, có một hướng dẫn sử dụng được chấp nhận tại đây.

Làm cách nào để theo dõi các bài đăng trên trang?

Bạn chỉ có thể theo dõi những bài viết mới trên trang bằng cách thường xuyên truy cập vào địa chỉ HHLCS.com. Ngoài ra, bạn còn có thể theo dõi trang web trên trang fanpage facebook tại đây.

Tôi có thể hỗ trợ trang web theo bất kỳ cách nào không?

Bạn có thể! Tôi có sử dụng một tài khoản cá nhân cho trang web tại đây, bạn có thể donate thông qua địa chỉ liên kết đó. Số tiền này sẽ cho phép tôi tiếp tục cải tiến trang web, nội dung và làm cho nó dễ sử dụng hơn. Bạn sẽ là những người đóng góp cho trang web duy trì và phát triển trong tương lai.

Tôi có thể đóng góp nội dung?

Nếu bạn vừa có ý tưởng hay bài viết cho một chủ đề liên quan đến Hóa học nào đó, nhưng không muốn nhận hoa hồng, vui lòng liên hệ tại đây

Nội dung bài viết lấy từ nguồn nào?

Hầu hết nội dung trên trang điều lấy từ nguồn sách, báo, trang web có uy tín trên internet. Bạn có thể tham khảo thêm trong phần tham khảo cuối mỗi bài viết. Tuy nhiên không có điều gì là hoàn hảo, vì vậy nếu bạn thấy nội dung không chính xác thì vui lòng liên hệ với tôi và kèm tài liệu dẫn chứng để kịp thời chỉnh sửa cho phù hợp.

Chương trình nào được sử dụng để tạo blog?

Blog được cung cấp bởi Z.com. Được xây dựng trên chủ đề GeneratePress Theme.

Có một cuốn sách về blog có sẵn không?

Có một cuốn sách dựa trên một số tài liệu trên trang web, đặc biệt tập trung vào các giải thích hóa học cho những điều thú vị. (Đang xây dựng)

Ngôn ngữ sử dụng trên blog?

Tiếng Việt.