Axít, kiềm và thang đo pH

thang do pH

Vào ngày này (ngày 9 tháng 1) năm 1868, nhà hóa học người Đan Mạch Søren Sørensen đã ra đời. Ông nổi tiếng với việc phát …

Đọc Thêm →