Idoxuridine

Tôi là loại thuốc kháng vi-rút đầu tiên được FDA chấp thuận.
Tôi là phân tử nào?

Cấu trúc của Idoxuridine. Ảnh: ACS

Thông tin nhanh về Idoxuridine

Số đăng ký CAS No.54-42-2
Danh pháp SciFinderUridine, 2′-deoxy-5-iodine-
Công thức thực nghiệmC9H11IN2O5
Khối lượng phân tử354,10 g/mol
Vẻ bề ngoàiTinh thể màu trắng hoặc bột
Độ nóng chảyCác giá trị được báo cáo từ 170 đến 263°C
Độ hòa tan trong nước2 gam/L

Đôi nét

Idoxuridine là một chất tương tự i-ốt của các nucleoside deoxyuridine và thymidine. Nó được tổng hợp lần đầu tiên bởi William H. Prusoff tại Đại học Yale (New Haven, CT) vào năm 1958. Năm năm sau, nó trở thành loại thuốc kháng vi-rút đầu tiên được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt, để sử dụng tại chỗ chống viêm giác mạc do herpes simplex.

Idoxuridine ở dạng dung dịch hoặc thuốc mỡ cũng có ứng dụng nhãn khoa. Nó không thể được quản lý nội bộ vì nó gây độc cho tim.

Nếu idoxuridine là thuốc kháng vi-rút lâu đời nhất, thì loại mới nhất là gì? Một ứng cử viên là lufotrelvir1, một hợp chất được tiết lộ vào năm 2020 bởi các nhà nghiên cứu tại nhiều phòng thí nghiệm của Pfizer Worldwide Research and Development và các tổ chức khác. Lufotrelvir là một phương pháp điều trị tiềm năng cho COVID-19, mặc dù, không giống như một số loại khác, nó phải được tiêm tĩnh mạch. Tháng này, Robert A. Singer và đồng nghiệp tại Pfizer (Groton, CT) đã báo cáo một sự tổng hợp cải tiến của lufotrelvir tương đối không ổn định.

1. Số đăng ký CAS 2468015-78-1.

Thông tin nguy hiểm của Idoxuridine*

Nhóm sự cố**Mã GHS và tuyên bố nguy hiểm
Độc tính cấp tính, đường miệng, loại 4H302—Có hại nếu nuốt phảiCảnh báo an toàn hóa chất
Độc tính cấp tính, da, loại 4H312—Có hại khi tiếp xúc với daCảnh báo an toàn hóa chất
Ăn mòn/kích ứng da, loại 2H315—Gây kích ứng daCảnh báo an toàn hóa chất
Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt, loại 2AH319—Gây kích ứng mắt nghiêm trọngCảnh báo an toàn hóa chất
Độc tính cấp tính, hít phải, loại 4H332—Có hại nếu hít phảiCảnh báo an toàn hóa chất
Độc tính cơ quan đích cụ thể, phơi nhiễm đơn lẻ, kích ứng đường hô hấp, loại 3H335—Có thể gây kích ứng đường hô hấpCảnh báo an toàn hóa chất
Biến đổi tế bào gốc, loại 2H341—Nghi ngờ gây ra khuyết tật di truyềnCảnh báo an toàn hóa chất
Độc tính sinh sản, loại 2H361—Nghi ngờ gây hại cho khả năng sinh sản hoặc thai nhiCảnh báo an toàn hóa chất

* Tổng hợp nhiều bảng dữ liệu an toàn.
**Hệ thống Hài hòa Toàn cầu (GHS) về Phân loại và Ghi nhãn Hóa chất. Giải thích về tượng hình
.

Tham khảo ACS.