Spiro-OMeTAD

Tôi là nhà vô địch trong đấu trường vận chuyển lỗ (hole transport materials, HTMs).
Tôi là phân tử nào?

cau truc cua spiro OMeTAD
Cấu trúc hóa học của Spiro-OMeTAD

Thông tin nhanh về Spiro-OMeTAD

Số đăng ký CAS No.207739-72-8
Công thức thực nghiệmC81H68N4O8
Khối lượng phân tử1225.43
Trạng tháiTinh thể hoặc bột màu trắng đến vàng nhạt
Độ nóng chảy243–248°C
Khả năng hòa tan trong nướcRất ít

Đôi nét

Spiro-OMeTAD1, hay còn gọi là spiro-MeOTAD, là một dẫn xuất spirobifluorene được thay thế nhiều lần đầu tiên xuất hiện trong tài liệu hóa học vào năm 1998. Nó được tổng hợp và đặc trưng bởi một nhóm nghiên cứu do Donald Lupo đứng đầu tại Hoechst Research & Technology (Frankfurt, Đức), Josef Salbeck tại Viện Nghiên cứu Polyme Max Planck (Mainz, Đức), Michael Grätzel tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (Lausanne), và các đồng nghiệp của họ.

Bằng sáng chế được trao cho các nhà nghiên cứu này vào năm 1998 đã tuyên bố sử dụng spiro-OMeTAD trong các tế bào năng lượng mặt trời (quang điện) và máy dò bức xạ. Trong một bài báo cùng năm, Grätzel et al. đã báo cáo một dị thể nhạy cảm với thuốc nhuộm của titanium dioxide với spiro-OMeTAD, mà họ mô tả là “vật liệu vận chuyển lỗ hữu cơ vô định hình”. Một pin mặt trời dựa trên dị liên kết đã chuyển đổi các photon thành dòng điện với hiệu suất 33% – rất ấn tượng vào thời điểm đó.

Năm 2016, Dong Shi, Yuan Li và đồng tác giả tại Đại học Khoa học và Công nghệ King Abdullah (Thuwal, Ả Rập Xê-út), Học viện Khoa học Trung Quốc (Bắc Kinh) và Đại học Giao thông Thượng Hải đã báo cáo sự phát triển của các đơn tinh thể spiro-OMeTAD, trái ngược với vật liệu vô định hình trước đây được sử dụng để tạo màng mỏng. Các cơ sở vận chuyển mang điện tích của các thiết bị đơn tinh thể lớn hơn 3 bậc độ lớn so với các thiết bị màng mỏng đạt được.

Nghiên cứu về các đặc tính vận chuyển lỗ của spiro-OMeTAD, đặc biệt là trong các tế bào năng lượng mặt trời dựa trên perovskite, tiếp tục phát triển. Hơn 550 bài báo và bằng sáng chế trong lĩnh vực này đã xuất hiện vào năm 2022 cho đến nay.

1. SciFinder: 9,9′-spirobi [9H -fluorene]-2,2′, 7,7′-tetramine, N2N2N2′, N2′, N7N7N7‘, N7‘-octakis (4-metoxyphenyl) –

Thông tin về nguy cơ Spiro-OMeTAD*

Nhóm sự cố**Mã GHS và tuyên bố nguy cơ
Ăn mòn / kích ứng da, loại 2H315 — Gây kích ứng da Cảnh báo An toàn Hóa chất
Tổn thương mắt nghiêm trọng / kích ứng mắt, loại 2AH319 — Gây kích ứng mắt nghiêm trọngCảnh báo An toàn Hóa chất
Độc tính cơ quan đích cụ thể, phơi nhiễm một lần, kích ứng đường hô hấp, loại 3H335 — Có thể gây kích ứng đường hô hấpCảnh báo An toàn Hóa chất

* Thông tin này là từ một bảng dữ liệu an toàn. Các SDS khác nêu rõ “không phải là một chất hoặc hỗn hợp độc hại”.
** Hệ thống hài hòa toàn cầu (GHS) về phân loại và ghi nhãn hóa chất. Giải thích từ tượng hình

Tham khảo ACS.