Adenosine triphosphate

Tôi là nguồn năng lượng chính của tế bào của bạn.
Tôi là phân tử nào?

cong thuc cua adenosine triphosphate
Công thức của adenosine triphosphate. Ảnh: Wikipedia

Thông tin nhanh về Adenosine triphosphate

Số đăng ký CAS No.56-65-5
Danh pháp SciFinderAdenosine 5′-(tetrahydrogen triphosphate)
Công thức thực nghiệmC10H16N5O13P3
Khối lượng phân tử507,18 g / mol
Trạng tháiBột trắng
Độ nóng chảy176ºC
Khả năng hòa tan trong nước≈1 kg / L

Adenosine 5′-triphosphate, viết tắt là ATP và thường được biểu thị không có 5′-, là một “phân tử năng lượng” quan trọng được tìm thấy trong tất cả các dạng sống. Cụ thể, nó là một coenzyme hoạt động với các enzym như ATP triphosphatase để truyền năng lượng cho tế bào bằng cách giải phóng các nhóm phosphat của nó. Phân tử bao gồm ba thành phần: một hệ thống hai vòng adenin, một vòng furanose và một chuỗi triphosphat.

Hai nhóm nghiên cứu đã báo cáo việc phát hiện ra ATP vào năm 1929. Cyrus H. Fiske và Yellapragada Subbarow tại Trường Y Harvard (Boston) đã phân lập nó từ cơ và gan của động vật có vú. Tương tự như vậy, Karl Lohmann tại Viện Kaiser Wilhelm (Berlin và Heidelberg) đã xác định nó trong các mô cơ.

Sự cô lập ATP từ các nguồn khác được theo dõi trong 15 năm tiếp theo. Koscak Maruyama tại Đại học Chiba (Nhật Bản) đã viết một bài đánh giá toàn diện về việc khám phá và làm sáng tỏ cấu trúc của ATP vào năm 1987.

ATP được sinh tổng hợp theo một số cách, như được mô tả trong Từ điển Sinh học:

Photophosphoryl hóa là một phương pháp dành riêng cho thực vật và vi khuẩn lam. Nó là phương pháp tạo ra ATP từ ADP sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời, và xảy ra trong quá trình quang hợp. ATP cũng được hình thành từ quá trình hô hấp tế bào trong ti thể của tế bào. Điều này có thể thông qua hô hấp hiếu khí cần oxy hoặc hô hấp kỵ khí không cần oxy. Hô hấp hiếu khí tạo ra ATP (cùng với carbon dioxide và nước) từ glucose và oxy. Hô hấp kỵ khí sử dụng các hóa chất khác ngoài oxy, và quá trình này chủ yếu được sử dụng bởi vi khuẩn cổ và vi khuẩn sống trong môi trường yếm khí. Lên men là một cách khác để sản xuất ATP mà không cần oxy; nó khác với hô hấp kỵ khí vì nó không sử dụng chuỗi vận chuyển điện tử.

Theo Từ điển Sinh học.

ATP được tổng hợp trong ti thể là nguồn năng lượng chính cho các chức năng sinh học quan trọng, chẳng hạn như co cơ, dẫn truyền xung thần kinh và tổng hợp protein. Theo Susanna Törnroth-Horsefield và Richard Neutze tại Đại học Gothenburg (Göteborg, Thụy Điển), “Vào bất kỳ ngày nào, bạn chuyển tương đương trọng lượng cơ thể của mình thành ATP, năng lượng chính của tế bào.”

Thông tin về mối nguy hiểm Adenosine triphosphate

Nhóm sự cố*Tuyên bố nguy hiểm
Không phải là chất độc hại hoặc hỗn hợp 

* Hệ thống phân loại và ghi nhãn hóa chất hài hòa trên toàn cầu.

Tham khảo ACS.