Muối Chevreul

Muoi chevreul e1690422670754

Một nhà hóa học huyền thoại đã tạo ra tôi hơn 200 năm trước.Tôi là phân tử nào? Thông tin nhanh về muối của Chevreul …

Đọc Thêm →

[1.1.1]Propellane

ptct propellane e1680665161719

Tôi sở hữu vòng rất căng, nhưng tôi ổn định.Tôi là phân tử nào? Thông tin nhanh về [1.1.1]Propellane Số đăng ký CAS 35634-10-7 Danh …

Đọc Thêm →