Hóa học đằng sau bánh Pizza

Pizza là một trong những món ăn phổ biến nhất, nếu không muốn nói là phổ biến nhất trên thế giới. Đó là những gì được…

Hóa học đằng sau hơi cay

Bình xịt hơi cay là công cụ chỉ được trang bị cho những trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, việc sở hữu bình xịt hơi cay hiện…