Khoa học về thử nghiệm Covid-19

Khi các quốc gia đấu tranh để kiểm soát đại dịch Covid-19, các xét nghiệm sinh hóa có thể xác định virus Sars-CoV-2 tiềm ẩn...

Virus là gì?

Virus là gì? Đây có lẽ là câu hỏi được quan tâm nhiều nhất vào thời điểm hiện tại khi dịch Covid-19 đang diễn ra....