Citriodiol

citriodiol

Tôi là thành phần có trong thuốc xua đuổi côn trùng nhưng mang lại hy vọng mới cho việc tiêu diệt một số chủng virus …

Đọc tiếp→

Cetylpyridinium chloride

cetylpyridinium chloride trong kem danh rang

Tôi là một “thành phần trơ” thông thường có thể không quá trơ.Tôi là phân tử nào? Sự kiện nhanh về Cetylpyridinium chloride Số đăng …

Đọc tiếp→

Azadirachtin

azadirachtin

Tôi có thể giúp chăm sóc răng miệng hoặc chống côn trùng.Tôi là phân tử nào? Thông tin nhanh về Azadirachtin Số đăng ký CAS No. …

Đọc tiếp→

Axit Ascorbic

ascorbic acid

Ngay cả sinh viên bị điểm “C” cũng biết tôi.Tôi là phân tử nào? Sự thật nhanh về axit ascorbic Số đăng ký CAS No. 50-81-7 Danh pháp SciFinder …

Đọc tiếp→

Amoniac

ammonia

Tôi làm cây xanh và chẳng bao lâu nữa có thể “xanh hơn”.Tôi là phân tử nào? Sự thật nhanh về amoniac Số đăng ký …

Đọc tiếp→

4-Vinylanisole

4VP

Nếu Kinh thánh được viết ngày hôm nay, tôi có thể ở trong đó.Tôi là phân tử nào? Sự thật nhanh về 4-Vinylanisole Số đăng …

Đọc tiếp→