Clofazimine

thuoc Clofazimine

Tôi là vũ khí mới trong cuộc chiến chống lại COVID-19.Tôi là phân tử nào? Thông tin nhanh về Clofazimine Số đăng ký CAS No. 2030-63-9 …

Đọc Thêm →

Axit Uric

acid uric new

Nếu bạn ăn quá nhiều vào Lễ Tạ ơn, tôi có thể là nguyên nhân khiến bạn bị đau chân.Tôi là phân tử nào? Sự …

Đọc Thêm →