Cuminaldehyde

cuminaldehyde ptct

Bạn biết tôi từ các món ăn Trung Đông — và bánh tét.Tôi là phân tử nào? Sự thật nhanh về Cuminaldehyde   Số đăng ký CAS No. …

Đọc tiếp→

Ethyl benzoate và p-Cymene

Ethyl benzoate va p Cymene

Tất cả chúng tôi có trong quả mọng.Chúng tôi là những phân tử nào? Sự thật nhanh về ethyl benzoate  Số đăng ký CAS No. 93-89-0 Danh pháp …

Đọc tiếp→