Category: Hóa sinh

Hóa học của máu

Máu là một hỗn hợp phức tạp của các hợp chất hóa học. Chính những hợp chất này điều khiển màu của máu, cũng như...

Thành phần hóa học của sữa mẹ

Đối với trẻ sơ sinh, sữa mẹ là nguồn thực phẩm và dinh dưỡng lý tưởng. Bên cạnh đó, sữa mẹ còn chứa nhiều thành...

Hóa học của nước nhỏ mắt

Vào những ngày mùa hè nắng nóng như thế này, khi chúng ta lao động hay sinh hoạt thì cơ thể giải nhiệt bằng cách...