2-Acetyl-1-pyrroline

2AP

Tôi được hình thành khi bạn nấu cơm hoặc nướng bánh mì.Tôi là phân tử nào? Thông tin nhanh Số đăng ký CAS No. 85213-22-5 Danh …

Đọc Thêm →

Carvone

CARVON1 e1636442426465

Tôi có thể ở trong hơi thở bạc hà hoặc dưa chua của bạn.Tôi là phân tử nào? Sự thật nhanh về (R)-Carvone    Số …

Đọc Thêm →

Limonene

limonen

Hãy nghĩ về cam quýt. Tôi cũng có thể là một cái gì đó khá khác biệt.Tôi là phân tử nào? Sự thật nhanh về (S)-limonene   …

Đọc Thêm →