Limonene

limonen

Hãy nghĩ về cam quýt. Tôi cũng có thể là một cái gì đó khá khác biệt.Tôi là phân tử nào? Sự thật nhanh về (S)-limonene   …

Đọc tiếp→